Telefon
14 621 70 13
15 813 56 56
Stalowa Wola
ul. Kwiatkowskiego 1

Serwis


  • Lokalizacja i usuwanie awarii i uszkodzeń na sieci (kablowej i radiowej) wraz z ich testowaniem
  • Zapewnienie sprawności urządzeń zainstalowanych u Abonenta
  • Przeprowadzanie wywiadów technicznych, proponowanie rozwiązań alternatywnych
  • Obsługa przełącznic i krosownic - wykonywanie krosowań/rozkrosowań
  • Wykonywanie instalacji kablowych i radiowych
  • Aktywacja i weryfikacja funkcjonowania usług zamówionych przez Abonentów
  • Deinstalacja i deaktywacja usług, z których abonent zrezygnował
  • Demontaż uszkodzonych, zużytych lub nieczynnych elementów infrastruktury technicznej oraz zdanie zdemontowanych materiałów i elementów do miejsc wskazanych przez Klienta
  • Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny systemów telekomunikacyjnych ,
  • Zapewnienie sprawności i ciągłości pracy urządzeń.
BIURO ZARZĄDU SPÓŁKI | UL. KRAKOWSKA 38/4 | 33-100 TARNÓW